צליל סוגר
1
שלב ראשון
2
שלב שני
3
שלב שלישי
4
שלב רביעי
מיכל מלמדת