תוכנית הלימודים


לתפיסתנו, ידע מתפתח בתהליך של הבנייה ולכן את התוכנית שלנו יצרנו נדבך על גבי נדבך, כאשר כל שלב מסתמך על השלב הקודם לו .


ממשפט למילה

ביחידה זו ילמדו הילדים להבחין בין מילה ובין משפט. 

הם יבינו שמשפט מורכב מרצף מילים והוא מתאר או מספר דבר מה.

בנוסף, יכירו הילדים בכך שיש מילים בעלות אורכים שונים, מילים קצרות ומילים ארוכות.

הילדים ילמדו  שאין בהכרח קשר בין אורך המילה ( מספר האותיות שבה)ובין משמעות המילה.

לדוגמה: פיל הוא גדול ורחב, אך המילה פיל - קצרה.


 חריזה

ביחידה זו ילמדו הילדים לזהות מילים חורזות.

חרוז הוא שוויון בצליל ההברות האחרונות של שתי מילים או יותר.

מילה המסתיימת בצליל הזהה או דומה לסיומת של מילה אחרת, יוצרת חריזה.

זיהוי והפקה של חריזה הם בעלי חשיבות בפיתוח מוכנות לקריאה .

הפעילויות ביחידה זו כוללות האזנה לטקסטים מחורזים והתנסות בזיהוי חרוזים.


חלוקה להברות

ביחידה זו ילמדו הילדים לחלק מילה להברות, שהן היחידות שמהן היא מורכבת .

למילה הר – הברה אחת.  למילה ספר – שתי הברות( ס-פר).  למילה מחברת שלוש הברות

( מח-ב-רת).

היחידה כוללת פעילויות המזמנות התנסות בפירוק מילים להברות ובמיזוג הברות למילים.


 חלוקה לקולות

ביחידה זו ילמדו הילדים לחלק את המילה לחלקים נוספים הנקראים קולות.

המילה הר מתחלקת לשני קולות (ה-ר), המילה ספר מתחלקת לשלושה קולות (ס-פ-ר)המילה מחברת מתחלקת לחמישה קולות(מ-ח-ב-ר-ת).

היחידה כוללת פעילויות המזמנות התנסות בפירוק מילים לקולות, ובמיזוג קולות למילים.


 צליל סוגר

 ביחידה זו ילמדו הילדים מהו צליל סוגר ויזהו אותו בתוך המילה.

צליל סוגר הוא הצליל האחרון במילה. במילה הר הצליל הסוגר הוא ר, במילה מחברת הצליל הסוגר הוא ת.

היחידה מזמנת פעילויות המאמנות את הילדים בזיהוי ובבידוד צליל סוגר במילים.


צליל פותח

ביחידה זו ילמדו הילדים מהו צליל פותח ויזהו אותו בתוך המילה.

צליל פותח הוא הצליל הראשון במילה .

לדוגמה: הצליל הפותח של המילה פרח הוא פ, הצליל הפותח של המילה מחשב הוא מ, הצליל הפותח של המילה טלוויזיה הוא ט.

 היחידה מזמנת פעילויות המאמנות את הילדים בזיהוי ובבידוד צליל פותח.


חלוקה לפונמות

ביחידה זו ילמדו הילדים לחלק מילה לחלקים קטנים ביותר שמהן היא מורכבת. חלקים אלה נקראים פונמות.

הפונמות המרכיבות את המילה חג הן ח ָ ג, המילה סיר מתחלקת לפונמות הבאות: ס ִי ר.

המילה מורה מורכבת מהפונמות הבאות: מ  ֹו  ר ָה .

החלוקה לפונמות היא חלוקה מאתגרת יותר מחלוקות קודמות, ומקדמת את הילדים בתהליך רכישת הקריאה. במסגרת הפעילויות שביחידה יתנסו הילדים בפירוק מילים לפונמות, במיזוג פונמות למילים ובספירת פונמות.


 ***ככל שחלק המילה עליו מבצעים הילדים את המטלות הוא קטן יותר , כך רב הוא הקושי בביצוע המטלה. 


הכרת אותיות הא"ב

ביחידה זו ילמדו הילדים את אבני היסוד של הקריאה והכתיבה- האותיות. שליטה במיומנות זאת מהווה נדבך נוסף בהכשרת הילדים לקראת רכישת הקריאה והכתיבה.

כאן יכירו הילדים את שמות האותיות, הצליל שמייצגת כל אות והסדר שלהן ברצף הא"ב. 

מחקרים מעידים כי ילדים המגיעים לבית הספר עם שליטה בהכרת האותיות מצליחים יותר ברכישת הקריאה והכתיבה מאלה המגיעים ללא הידע הזה.


 כתיבת אותיות הא"ב

ביחידה זו הילדים ילמדו ויתרגלו את כתיבת האותיות לפי קבוצות אותיות, תוך הקפדה על כיווניות ויעילות הכתיבה. עיצוב נכון של האותיות  משפיע על קצב הכתיבה  ועל קריאות הכתב.

Register Facebook Twitter Google+