שיעור ניסיון חינם

"דע עוד" 
מרחב למידה חווייתי
לקראת הקריאה והכתיבה


התוכנית מאושרת ע"י משרד החינוך
ונמצאת במאגר תוכניות חינוכיות חיצוניות