שיעור ניסיון חינם

"דע עוד" 
מרחב למידה חווייתי
לקראת הקריאה והכתיבה


 התוכנית 
  נמצאת במאגר תוכניות חינוכיות חיצוניות של משרד החינוך